Negation in past tense

All the negative forms in past tense are formed by using the "nut-participle" with the negative verb. See also the article about the tenses.

Imperfect (simple past tense)

Negative imperfect consists of the negative verb + nut participle:

negative imperfect, conjugation
lukea (to read) luin en lukenut
opiskella (to study) opiskelin en opiskellut
haluta (to want) halusin en halunnut

Examples

Luin Väinö Linnan romaanin ensimmäisen osan, mutta en lukenut toista osaa.
I read Väinö Linna's novel's first part, but I didn't read the second part.
Hän opiskeli suomea, mutta ei opiskellut tarpeeksi.
He studied Finnish, but didn't study enough.

Perfect

Negative perfect consists of the negative verb + ole + nut participle:

negative perfect, conjugation
asua (to live) olen asunut en ole asunut
juoda olen juonut en ole juonut
opiskella olen opiskellut en ole opiskellut

Examples

En ole koskaan asunut ulkomailla.
I have never lived abroad.
En ole nukkunut tarpeeksi.
I haven't slept enough.

Pluskvamperfect

Negative perfect consists of the negative verb + ollut + nut participle:

negative pluskvamperfect, conjugation
asua to live olen asunut en ole asunut
juoda olen juonut en ole juonut
opiskella olen opiskellut en ole opiskellut

Examples

En ollut tavannut häntä ennen.
I hadn't met him before.
Hän ei ollut vielä syntynyt vuonna 1945.
He hadn't been born yet in 1945.

You are here > > > > Negation on the past tenses


Additional reading