Suomalais-ugrilaiset kielet - Finno-Ugric languages

Suomen kieli kuuluu uralilaiseen kieliperheeseen, tarkemmin suomalais-ugrilaiseen haaraan. Suomi ei ole sukua monille muille Euroopan kielille, kuten englannille, ranskalle tai venäjälle. Suomalais-ugrilaisia kieliä ovat esim. mari, vepsä, komi ja udmurtti, niitä puhutaan Keski-Venäjällä. Vain suomalaisilla, virolaisilla ja unkarilaisilla on oma valtio.

Suomi ja unkari ovat tämän haaran ääripäitä. Tämän sukulaissuhteen todisti János Sajnovics 1700-luvulla. Suomi ja unkari kuitenkin eroavat toisistaan huomattavasti, eivätkä niiden puhujat ymmärrä toisiaan. Kielet erosivat toisistaan 4500 vuotta sitten. Niillä on vain muutamia yhteisiä sanoja, ja vain ammattitaitoinen lingvisti voi nähdä sukulaisuussuhteen. (Muutamia esimerkkejä alla.)

Viro on suomen läheinen sukulainen. Suomalaiset ja virolaiset ymmärtävät toisiaan melko hyvin. Esimerkiksi numerot ovat melkein samat molemmissa kielissä.

Ennen suuria kansainvaelluksia 400-luvulla, suomensukuisia kieliä puhuttiin laajoilla alueilla nykyisellä Keski-Venäjällä. Nykyisin monet suomalais-ugrilaiset kielet ovat uhanalaisia. Esimerkiksi komia puhuu 200 000 ihmistä ja maria 500 000. Pienimpiä kieliä, kuten vepsää ja mansia puhuu vain muutama tuhat ihmistä.

English translation:

Finnish language belongs to Uralic language family, more specific Finno-Ugric branch. Finnish is not related to many other languages in Europe, eg. English, French or Russian. Finno-Ugric languages are for example Mari, Vepsä, komi or Udmurt, which are spoken in Middle-Russia. Only Finns, Estonians and Hungarians have independent state of their own.

Finnish and Hungarian are the two extremes of this branch. The family relation of these two was proven by János Sajnovics in 18tn century. Still, Finnish and Hungarian differ a lot, and their speakers are not able to understand each other. The two languages were separated approximately 4500 years ago. They share only a few similar words, and only a professional linguist is able to see the relation. (See some common words below.)

Estonian is a close relative to Finnish. Finns and Estonians are able to understand each other quite well. For example, the numbers are almost the same in both languages.

Before the great migration in the 4th century Finno-Ugric languages were spoken all over the area which is now part of modern Russia. Today many Finno-Ugric languages are endangered. For example, there are only 200 000 speakers of Komi or 500 000 speakers of Mari. The smallest languages, such as Vepsä or Mansi, are spoken only by few thousand people.

Some examples of Finnish and Hungarian words

Hungarian words versus Finnish words
Hungarian Finnish English
él elää to live
hal kala fish
kéz käsi hand
ki ken who
kivi stone
máj maksa liver
megy mennä to go
méz mesi honey
mi me we
négy neljä number four
név nimi name
nyel niellä to swallow
zarv sarvi horn
szem silmä eye
szív sydän heart
ti te you (plural)
új uusi new
vaj voi butter
vér veri blood