Maantiedettä

Suomi sijaitsee pohjois-Euroopassa 60. ja 7.leveysasteen välillä. Sillä on naapureina idässä Neuvostoliitto, pohjoisessa Norja ja lännessä Ruotsi. Osan Suomen länsirajasta muodostaa Pohjanlahti, ja suurimman osan sen etelärajasta Suomenlahti. Itä-ja keski-Suomessa on suuria järvialueita. Pohjanlahteen laskee suurin osa Suomen joista. Kemijoki, joka alkaa itä-Lapista, on Suomen pisin jdki. Itä-ja keski-Suomen järviä käytetään matkustajaliikenteeseen, mutta niillä samoinkuin kaikilla Suomen vesillä harrastetaan myös kalastusta. Varsinkin Lapin joissa urheilukalastus on hyvin suosittua, koska sieltä saadaan vielä lohta, joka on melkein kadonnut Etelä-Suomen joista Noin 70 prosenttia Suomen maa-alueesta on metsää. Mänty on yleisin puu, sitten seuraa kuusi ja kolmantena on koivu. Etelä-Suomessa kasvaa myös tammi ja joitakin muita keski-Euroopassa yleisiä lehtipuita. Lapin pohjoisimmassa osassa ei kasva puita. Puurajan ylä- puolella kasvaa vain pensaita ja erilaisia ruohokasveja. viljakasveista yleisin on kaura, seuraavina ohra, vehnä ja ruis. vehnä ei menesty Lapissa. Vihanneksista yleisin on peruna, joka kasvaa kaikkialla Suomessa. Etelä-Suomessa menestyvät kaikki tavalliset vihannekset, esim. tomaatti, kurkku, salaatti, herne ja tietysti porkkana ja kaali. Suomen ilmasto ei ole niin kylmä kuin yleensä muiden samoilla leveysasteilla olevien alueiden, sillä Golf-virta vaikuttaa Suomessa niinkuin Norjassa ja Ruotsissakin. Talven kylmin kuukausi on helmikuu ja sen keskilämpötila on noin 10 astetta Fahrenheitia. Koska Suomi on niin pohjoisessa, siellä on talvella hyvin pimeää päivälläkin ja kesällä taas valoisaa koko yön, etelä-Suomessa parin kuukauden ajan ja Lapissa noin kolmen kuukauden ajan. Kesällä Pohjois-Suomessa ei tarvitse käyttää valoja yölläkään. Etelä-Suomessa on vähän pimeämpää keskiyöllä, mutta esimerkiksi katuvaloja ei sielläkään sytytetä öisi kesä-ja heinäkuussa. Talvella taas täytyy käyttää valoja keskipäivälläkin, Pohjois-Suomessa parin kuukauden ja Etelä-Suomessa muutaman viikon ajan.

Sanasto

maantiede, -tieteen, -tiedettä, -tieteitä
geography
sijaita, sijaitsen, sijaitsi, sijainnut
be located, situated
pohjois-
north (in some compound words)
leveysaste, -asteen, -astetta, -asteita
degree of latitude
pituusaste
longitude
leveys, leveyden, leveyttä, leveyksiä
breadth, width
välillä
between, in between
naapuri, naapurin, naapuria, naapureita
neighbor
Neuvostoliitto
Soviet Union
Venäjä
Russia
neuvosto, neuvoston, neuvostoa, neuvostoja
council
liitto, liiton, liittoa, liittoja
union, league, alliance
länsi, lännen, länttä, (länsiä)
west
raja, rajan, rajaa, rajoja
border, limit
muodostaa, muodostan, muodosti, muodostanut (tr.)
to form, shape
muodostua, muodostuu, muodostui, muodostunut (intr.)
to be formed
Pohjanlahti, -lahden, -lahtea, -lahtia
Gulf of Bothnia
Suomenlahti
Gulf of Finland
järvialue, -alueen, -aluetta, -alueita
lake district
pisin (superlative of pitkä)
longest
15 laskea, lasken, laski, laskenut
to flow into, empty; count
liikenne, liikenteen, liikennettä
traffic
samoinkuin
as well as
harrastaa, harrastan, harrasti, harrastanut
to go in for, take an interest in
kalastus, kalastuksen, kalastusta
fishing
urheilu, urheilun, urheilua, urheiluja
sport, athletics
suosittu, suositun, suosittua, suosittuja
popular
suosia, suosin, suosi, suosinut
to favor
kadota, katoan, katosi, kadonnut (intr.)
to disappear, be lost
kadottaa, kadotan, kadotti, kadottanut
to lose
mänty, männyn, mäntyä, mäntyjä; petäjä = honka
pine, Scotch fir
yleinen, yleisen, yleistä, yleisiä
common, general
kuusi, kuusen, kuusta, kuusi
a spruce
koivu, koivun, koivua, koivuja
birch
tammi, tammen, tammea, tammia
oak
joitakin muita
some others
lehtipuu
deciduous tree
pensas, pensaan, pensasta, pensaita
bush shrub
erilainen
different, various
ruoho, ruohon, ruohoa, ruohoja
grass
kasvi, kasvin, kasvia, kasveja
plant
menestyä, menestyn, menestyi, menestynyt
thrive, succeed
kurkku, kurkun, kurkkua, kurkkuja
cucumber; throat
herne, herneen, hernettä, herneitä
pea
olevat alueet
areas involved
sillä
for, because
virta, virran, virtaa, virtoja
stream, current
vaikuttaa, vaikutan, vaikutti, vaikuttanut
have effect, cause, make an impression
niinkuin
as, like
keskilämpötila
mean temperature
sytyttää, sytytän, sytytti, sytyttänyt (tr)
to light, kindle
syttyä, sytyn, syttyi, syttynyt (intr.)
he kindled
öisin
at night

Kysymyksiä

A. Minkä leveysasteiden välillä Suomi sijaitsee? Keitä Suomella on naapureina? Mikä meri on Suomen etelärajana? Mikä meri on Suomen länsirajana? Missä ovat Suomen järvialueet? Mikä on Suomen pisin joki? Mitä puita kasvaa Suomessa? Mitä viljakasveja kasvaa Suomessa? Mistä saadaan vielä lohta? Mihin järviä käytetään? Missä urheilukalastus on suosittua? Mistä Kemijoki alkaa? Mihin se laskee?

B. Kuinka monta prosenttia Suomen maa-alueesta on metsää? Mikä on yleisin puu? Mikä puu on kolmantena? Mitä puita kasvaa etelä-Suomessa? Miksi tammi ei kasva pohjois-Suomessa? Mitä kasvaa puurajan yläpuolella? Mitä kasvaa sen alapuolella? Mikä on yleisin viljakasvi? Missä vehnä menestyy? Mikä on yleisin viljakasvi? Missä se menestyy? Mitkä vihannekset menestyvät etelä- Suomessa? Miksi Suomen ilmasto ei ole niin kylmä kuin Alaskan? Missä muissa maissa Golf-virta vaikuttaa? Minkälaista Suomessa on kesällä koko yön? Minkälaista Lapissa on joulukuussa koko päivän? Milloin Pohjois-Suomessa ei tarvitse käyttää valoja yölläkään? Milloin Etelä-Suomessa käytetään katuvaloja?

C. Mikä on Suomen kylmin kuukausi? Mikä on Suomen lämpimin kuukausi? Mikä on helmikuun keskilämpötila Helsingissä? Kuinka monta astetta kylmempää on helmikuussa Sodankylässä kuin Helsingissä? Kuinka monta astetta lämpimämpää on heinäkuussa Kuopiossa kuin Sodankylässä? Mikä on marraskuun keskilämpötila Kuopiossa? Kuinka monta astetta Fahrenheitia on + 5 astetta Celsiusta? Mikä on veden jäätymispiste Fahrenheitin mukaan? Mikä on normaali ruumiinlämpö Celsiuksen mukaan?

D. Mikä Yhdysvaltain valtio on samoilla leveysasteilla kuin Suomi? Minkälainen ilmasto Alaskassa on? Milloin Alaskassa ei tarvita katuvaloja yölläkään? Mikä on Alaskan kylmin kuukausi? Mitä puita kasvaa Alaskassa? Mitkä vihannekset menestyvät siellä? Mitkä ovat Alaskan naapurit? Mikä on Amerikan pisin joki? Mistä se alkaa? Mihin se laskee? Mistä joesta saadaan vielä lohta Amerikassa? Missä on Amerikan järvialue? Kuinka monta prosenttia Amerikan maa-alueesta on metsää? Mitä puita kasvaa Amerikassa?

E. Minkälaisesta ilmastosta pidätte? Oletteko asunut tropiikissa? Minkälaisesta talvesta pidätte? Harrastatteko urheilukalastusta? Mitä harrastatte? Milloin söitte viimeksi lohta? Milloin saitte viimeksi lohen?

Harjoituksia

A. MODEL: Matti on opettajana Turussa.

 1. tuomari
 2. naapuri
 3. myyjä
 4. ostaja
 5. oppilas

B. MODEL: Asuimme Amerikassa lapsina.

 1. pojat
 2. opiskelijat
 3. diplomaatti
 4. pikkupojat
 5. ulkomaalaiset

C. MODEL: Näin hänet nuorena miehenä.

 1. vanha opettaja
 2. kuuluisa lääkäri
 3. pieni lapsi
 4. suuri johtaja

D. MODEL: Mies oli nälkäinen ja söi. - Mies söi nälkäisenä.

 1. He olivat janoisia ja joivat.
 2. Poika iloinen ja vastasi.
 3. Me olemme kärsivällisiä ja kuuntelemme.
 4. Olin vihainen ja katselin.
 5. Olet kiitollinen ja vastaat.
 6. Te olette ystävällisiä ja kiitätte.

E. Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:

MODEL: Miten poika vastasi? iloinen -Hän vastasi iloisesti.

 1. Miten mies söi? nälkäinen
 2. Miten he joivat? janoinen
 3. Miten me kuuntelemme? kärsivällinen
 4. Miten katselit? vihainen
 5. Miten vastaan? kiitollinen
 6. Miten kiitämme? ystävällinen

F. MODEL: Hän tekee työtä päivisin.

 1. aamu
 2. ilta
 3. kesä
 4. syksy
 5. kevät
 6. talvi

Huomatkaa:

Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitto Union of Soviet Socialist Republics

A. Sanokaa seuraavien sanojen vastakohdat:

 1. samanlainen
 2. pensas
 3. havupuu
 4. länsi
 5. päivisin
 6. keskiyöllä
 7. pohjoinen
 8. metsästys