Kansansatuja

A. Karhulla oli juustonpala suussa. Kettu pyysi sitä monta kertaa, mutta karhu ei sitä ketulle antanut. Kettu kysyi viimein: "Tiedätkö mistä nyt tuuli käy?" Karhu sanoi: " Pohjoisesta" ja silloin juustonpala pääsi sen suusta. Kettupa otti nopeasti palan ja juoksi isolle kivelle. Siinä nyt kettu iloisena istui ja söi juustoa. Kettu ei ensinkään halunnut tulla kiveltä alas. Silloin karhu samalla tavalla kysyi ketulta: "Mistä nyt tuulee?" Mutta kettu rutisti hampaansa yhteen ja sanoi: "Idästä."

B. Kettu putosi kerran kaivoon. Kulki siitä ehitse vanha vuohi ja kuuli ketun huudon kaivosta. "Tämä vesipä on vasta hyvää” huusi viekas kettu, " Se on kuin mettä.” Vuohi pysähtyi ja katsoi kaivoon. " Hyppää alas, vuohikulta", pyysi kettu. " Tämä vesi vie varmasti sinulta janon." Tyhmä vuohi hyppäsi silloin veteen ja hukkui aivan ketun eteen. Kettu nauroi ja näytti kieltänsä. Sitten se astui vuohen selkään ja kiipesi ylös kaivosta.

C. Paimen istui kerran joen rannalla ja veisteli puuta. Vahingossa putosi veitsi hänen kädestänsä ja meni pohjaan. Suruissansa hän alkoi katkerasti itkeä. Ahti kuuli hänen itkunsa, tuli paimenen luo ja kysyi häneltä: " Mitä itket?" Paimen sanoi, että hänen veitsensä putosi jokeen. Ahti sukelsi pohjaan ja toi paimenelle kultaveitsen. Paimen ei ottanut sitä vastaan, vaan sanoi: "Ei se ole minun veitseni." Hän itki yhä edelleen.Ahti sukelsi uudelleen pöhjaan, toi hopeaveitsen ja tarjosi sitä paimenelle, Tämä virkkoi taaskin: "Ei se ole minun veitseni." Ahti sukelsi vielä kerran pohjaan jatoi paimenelle rautaveitsen. Sen tämä iloisena omisti.

Mutta mitä teki Ahti? Hän kiitti paimenen rehellisyyttä ja lahjoitti hänelle ne toisetkin veitset.Ihmiset saivat kuulla tapauksesta. Silloin muuan toinen paimen ajatteli: "Ehkä minunkin voi käydä yhtä onnellisesti." Hän meni joen rantaan, heitti veitsensä jokeen ja alkoi itkeä. Ahti tuli taas, toi kultaveitsen tarjosi sitä paimenelle ja sanoi: "Tätäkö itket?" Paimen sanoi "Juuri sitä." Hän ojensi kätensä ja aikoi ottaa sen. Mutta Ahti inhosi paimenen petollisuutta, meni pois ja vei kultaveitsen mukanaan. Paimen menetti näin omankin veitsensä.

Sanasto

kansansatu, -sadun, -satua, -satuja
folktale, folkstory
karhu, karhun, karhua, karhuja
bear
pala, palan, palaa, paloja
bit, piece, lump
suu, suun, suuta, suita
mouth
kettu, ketun, kettua, kettuja
fox
-pa, -pä
emphasizing particle
viimein
finally, at last
pohjoinen
north
päästä, pääsen, pääsi, päässyt (intr.)
to get off
juusto pääsi suusta
the cheese dropped out of of his mouth
päästää, päästän, päästi, päästänyt (tr.)
to let go
kivi, kiven, kiveä, kiviä
stone
iloinen, iloisen, iloista, iloisia
merry, happy
ei ensinkään
not at all
tapa, tavan, tapaa, tapoja
way, manner, custom
rutistaa, rutistan, rutisti, rutistanut
press, squeeze
hammas, hampaan, hammasta, hampaita
tooth, cog
yhteen
together
itä, idän, itää
east
kaivo, kaivon, kaivoa, kaivoja
well
pudota, putoan, putosi, pudonnut (intr.)
to fall
pudottaa, pudotan, pudotti, pudottanut(tr)
to drop, let fall
ohitse (ohi)
by, past
vuohi, vuohen, vuohta, vuohia
goat
huuto, huudon, huutoa, huutoja
cry, yell, call
huutaa, huudan, huusi, huutanut
to call, shout, yell
viekas, viekkaan, viekasta, viekkaita
sly, foxy
vasta
really, only; anti-
mesi, meden, mettä, mesiä
honey
pysähtyä, pysähdyn, pysähtyi
to come to a stop, halt
pysähtynyt (intr.) pysähdyttää, pysähdytän, pysähdytti,pysähdyttänyt (tr.)
to stop, cause to stop
alas
down
hypätä, hyppään, hyppäsi, hypännyt
to jump, leap
tyhmä, tyhmän, tyhmää, tyhmiä
stupid, foolish, silly
hukkua, hukun, hukkui, hukkunut (intr.)
to drown
hukuttaa, hukutan, hukutti, hukuttanut (tr.)
to drown, sink, lose
nauraa, nauran, nauroi, nauranut
to laugh
selkä, selän, selkää, selkiä
back
kiivetä, kiipeän, kiipesi, kiivennyt
to climb
ylös
up
paimen, paimenen, paimenta, paimenia
shepherd, herdsman
veistellä, veistelen, veisteli, veistellyt
to whittle
veitsi, veitsen, veitseä, veitsiä
knife
vahingossa
by accident
pohja, pohjan, pohjaa, pohjia
bottom; north
suru, surun, surua, suruja
sorrow, grief
suruissansa
in his grief
itkeä, itken, itki, itkenyt
cry, weep
katkera, katkeran, katkeraa, katkeria
bitter
Ahti
god of lakes (comp. Neptune)
sukeltaa, sukellan, sukelsi, sukeltanut
to dive
kulta, kullan, kultaa, kultia
gold; darling, dear
ottaa vastaan to
receive, accept
yhä edelleen
still (continuous)
uudelleen
again
hopea, hopean, hopeaa, hopeita
silver
virkkaa, virkan, virkkoi, virkkanut
to utter, say
rauta, raudan, rautaa, rautoja
iron
rehellisyys, rehellisyyden, rehellisyyttä
honesty, integrity
lahjoittaa, lahjoitan, lahjoitti, lahjoittanut
to give a present, to donate
tapaus, tapauksen, tapausta, tapauksia
case, event
muuan (muutama)
a, an, a certain
onni, onnen, onnea
luck, happiness, fortune
heittää, heitän, heitti, heittänyt
throw, cast
ojentaa, ojennan, ojensi, ojentanut
extend; correct
inhota, inhoan, inhosi, inhonnut
detest, abhor
petollisuus, petollisuuden, petollisuutta, petollisuuksia
deceitfulness
menettää, menetän, menetti, menettänyt
to lose
periä, perin, peri, perinyt
to inherit
uskoa, uskon, uskoi, uskonut
to believe, trust, have confidence
hermostua, hermostun, hermostui, hermostunut
to get nervous, lose one's nerve
katua, kadun, katui, katunut
to regret, repent, feel sorry
aivastaa, aivastan, aivasti, aivastanut
to sneeze
yskiä, yskin, yski, yskinyt
to cough
sääliä, säälin, sääli, säälinyt
to pity, sympathize
suuttua, suutun, suuttui, suuttunut
to become angry, take offense

Kysymyksiä

A. Mikä karhulla oli suussa? Missä juustonpala oli? Kuka pyysi sitä? Kenelle karhu ei sitä antanut? Mistä juuston pala pääsi? Minkä kettu otti? Minne kettu juoksi? Mistä kettu ei halunnut tulla alas? Miksi juusto ei päässyt ketun suusta?

B. Mihin kettu putosi? Kuka kulki ohitse? Mitä vuohi kuuli? Minkälaista vesi oli? Mihin vuohi katsoi? Mitä tyhmä vuohi teki? Mihin vuohi hukkui? Mistä kettu kiipesi ylös? Missä paimen istui? Mikä putosi hänen kädestänsä?

C: Mitä paimen itki? Minkä Ahti antoi paimenelle? Miksi Ahti lahjoitti paimenelle kaikki veitset. Mitä Ahti kiitti? Mistä ihmiset saivat kuulla? Kuka myös halusi saada kultaveitsen? Mitä hän teki? Mitä Ahti inhosi? Minkä petollinen paimen menetti?

D. Mikä eläin suomalaisissa kansansaduissa on aina viekas? Minkälainen eläin karhu on? Kuinka vanhoja eläinsadut ovat? Kuka kirjoitti paljon eläinsatuja? Miten kansansadut ovat syntyneet? Kenen eläinsatuja te tunnette? Mitä amerikkalaisia kansansatuja tunnette? Mitä suomalaisia kansansatuja tunnette? Kenen saduista pidätte? Ketkä pitävät saduista? Kenelle luette satuja illalla?

Harjoituksia

A. MODEL: Veitsi putoaa. - Veitsi putosi.

 1. Minä pudotan veitsen.
 2. vuohet hukkuvat.
 3. Kettu hukuttaa vuohet.
 4. Juusto pääsee suusta.
 5. Karhu päästää juuston suusta.
 6. Ihmiset pysähtyvät.
 7. Te pysähdytätte heidät.
 8. Poika käy koulua.
 9. Käytän lasta lääkärissä.

B. Huomatkaa seuraavassa intransitiivisen ja transitiivisen verbin käyttö:

MODEL: Lasi putosi. minä - Minä pudotin lasin.

 1. Vuohi hukkui. kettu
 2. Poika pääsi koulusta. opettaja
 3. Auto pysähtyi. ajaja
 4. Lapsi kävi kaupassa. isä
 5. Hinnat putosivat. kauppiaat

C. MODEL: Mies nauroi. - Miestä nauratti.

(The man laughed. - The man felt like laughing.)

 1. Lapsi itki.
 2. Olen aivastanut.
 3. Hän on yskinyt
 4. Te väsytte.
 5. Minä nukun.
 6. Tyttö suuttui.

D. MODEL: Sinä pyörryit. - Sinua pyörrytti.

(You fainted. - It made you dizzy.)

 1. pelkäsivät
 2. hän katuu
 3. me säälimme
 4. olemme haukotelleet
 5. Ahti inhosi

E. Täydentäkää seuraavat lauseet käyttämällä hän-sanan annettuja muotoja:

MODEL: Inhoan... - Inhoan häntä.

 1. Uskotko...
 2. Pyydämme... juhliimme.
 3. He puhuvat... hyvää.
 4. Kiitän... siitä kirjasta.
 5. Te väsytte... pian.
 6. Isä ajattelee...
 7. Kaikki säälivät...
 8. Hermostuin...
 9. Kuuntelitko... radiosta?
 10. Katsokaa...

hänet hän häntä häneen hänestä hänen

Sanavaraston kartuttamista

yhteen vrt. yhdessä together

vrt. saunavasta tai "vihta

vrt. vastaanotto

vrt. olla vastassa