Puhekieli

Sanotaan, että suomea puhutaan kuten kirjoitetaan. Tällä tarkoitetaan että kirjaimet ja äänteet vastaavat toisiaan. Silti puhuttu kieli eroaa suuresti virallisesta kirjoitetusta kielestä. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia ei-äidinkielisille puhujille. Yleispuhekielen lisäksi puhutaan myös eri murteita ja slangeja. Seuraavassa tarkastellaan yhtä esimerkkilausetta.

Selvin ero on persoonapronomineissa. Esimerkiksi "minä" on puhekielessä lyhyemmin "sä" ja "sinä" on "sä".

Yleensä d:tä sanan keskellä ei lausuta. Näin ollen, esim.

tehdä -> tehä nähdä-> nähäjuoda-> juuasyödä-> syyävedon -> veonveden-> veen
examples of colloquial forms

Yleensä d on tulosta astevaihtelusta. Esimerkiksi "lähteä: lähden". Näin ollen:

"N" on konsonantti, joka katoaa herkästi. Varsinkin sanan lopusta se usein katoaa. Mahdollisia n-päätteitä ovat muunmuassa:

omistusliiteminun -> minusinun -> sinuillatiivin pääteSuomeen-> Suomeekotiin-> kotii

Esimerkkilause lyhenee jälleen:

Joskus "n" saattaa kadota myös kahden vokaalin välistä:

Muita puhekielisyyksiä:

Lexicon

kirjoittaa
to write
kirjain
letter (as in alphabet)
vastata toisiaan
to correspond to
suuresti
greatly
erota
to differ
aiheuttaa
to cause
puhekieli